Úvod Tabulka porovnávající stávající ÚP a nový Metropolitní plán pro lokalitu “Pražská čtvrť” (krycí list 184) zřetelně ukazuje, že metropolitní plán uvolňuje veškeré regulativy nutné pro výstavbu funkčního města:   Pražská čtvrť krycí list 184 rozloha [ha] 40,7603   počet …

Připomínky spolku k návrhu Metropolitního plánu z dubna 2018 Přečtěte si »

Barrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 20 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“. Této skutečnosti si jsouvelmi dobře vědomi developeři, kteří …

Dva rozdílné pohledy na rozvoj sídliště Barrandov Přečtěte si »

Radostný úvod Koncem roku 2015 vyhlásila MČ Praha 5 výběrové řízení na zpracování územní studie, která bude řešit další rozvoj sídliště Barrandov. Výběrové řízení vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem …

Jak se to má s novou územní studií na rozvoj Barrandova Přečtěte si »