Historie územních plánů pro oblast Barrandova

Regulační plán z roku 1924 a 1930

Územní plány z roku 1964 a 1969


Územní plány z roku 1971 a 1975


Územní plán z roku 1986 a 1994


Aktuálně platný územní plán z roku 2000


Aktuální návrh připravovaného Metropolitního plánu