Barrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 20 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“. Této skutečnosti si jsouvelmi dobře vědomi developeři, kteří …

Dva rozdílné pohledy na rozvoj sídliště Barrandov Přečtěte si »

Radostný úvod Koncem roku 2015 vyhlásila MČ Praha 5 výběrové řízení na zpracování územní studie, která bude řešit další rozvoj sídliště Barrandov. Výběrové řízení vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem …

Jak se to má s novou územní studií na rozvoj Barrandova Přečtěte si »

Spolek za Lepší Barrandov dlouhodobě usiluje o to, aby se pohoda bydlení na Barrandově zlepšovala a nová výstavba neznamenala její zhoršení. V současné době se obnovilo projednávání úpravy UP 1224/01 (U1224 – úprava územního plánu). Tato úprava územního plánu byla podána developerskou …

Petice Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště Přečtěte si »